Om företaget

Mööbliekspert Paigaldus OÜ etablerades i november 2008. Verksamhetens fokus låg direkt på kvalitet och flexibilitet. Flera av Mööblieksperts nyckelpersoner har branscherfarenhet ända från 2001.

När Mööbliekspert först började tillhandahålla monteringstjänster för estniska inredningsobjekt utvecklades verksamheten, på grund av de ringa volymerna, snabbt vidare till den finska marknaden som ledde till en stor volymökning år 2009. Efter framgången på den finska marknaden blev det självklart att utvidga verksamheten även till övriga Norden och Europa. Idag har vi genomfört projekt i 15 olika länder. Majoriteten av uppdragen utförs i Estland, Finland, Sverige, Norge och Schweiz. I mindre skala även i Lettland och Litauen.

Våra mål är:

En förteckning över utförda uppdrag hittar du i menyn. Vår kontinuerliga verksamhet har gett oss utmärkta erfarenheter som hjälper oss att klara av även de tuffaste uppdragen.

Under dessa år har Mööblieksperts möbelmontörer installerat olika produkter (möbler, fönster, dörrar och mellanväggar) till olika inrättningar såsom: